Azterketa eguna: martxoaren 28an

Azterta mota: idatzia

Edukiak: Azterketa honetarako bi eduki multzo prestatu behar dituzte:

  • Tiger activity book unit 3: Hemen egin eta zuzendu ditugun ariketak bakarrik. Ez dute ikasi behar buruz hiztegia nola idatzi. Garrantzitsuena zera da: nola aldatzen diren izenondoak ingelesean konparaketak egiteko. Dauden arauak jakin behar dituzte. Jakin behar dute ere nola osatu esaldiak konparaketak egiteko.
    • Hemen izaten duten arazo handiena zera da: bereiztea noiz erabili “verb to be” eta noiz “verb to have”. Adibidez hilearen luzaera konparatzeko “She has got longer hair than Sam” Kasu honetan verb to be erabiltzen dute askok edo “long” idazten dute “longer” idatzi beharrean
  • Etxerako lanak: Izenondoen emandako zerrenda ezagutu behar dute baina ez dute ikasi behar buruz nola idazten diren. Ariketak etxerako lanetan dauden modukoak izango dira; hau da, konparatibo forma idatzi, euskarazko izenondoa nola idatzi ingelesez, ingelesen izenondoen kontrakoa idaztea. Etxerako lanetan moduan zerrenda batetik aukeratu beharko dituzte erantzunak.

Etxerako lanak azken astearterako izan ziren. Batzuk ez zituzten egin edo esan didate galdu dituztela. Kasu horietan berriro eskatu behar dituzte etxerako lanak irakasleari.

 

Día del examen: 28 de marzo

Tipo de examen: escrito

Contenido: Para este examen deben preparar dos tipos de contenido:

  • Tiger activity book unit 3: Se trata solo de los ejercicios que hemos hecho y corregido en clase. No tienen que aprender de memoria cómo se escribe el vocabulario. Lo más importante es que comprendan y recuerden cómo se modifican los adjetivos en inglés para hacer frases comparativas. Deben saber las normas que existen y saber hacer frases comparativas
    • Aquí el mayor problema lo tienen al diferenciar cuándo usar el verb to be o el verb to have. Por ejemplo si hacemos una frase comparando el pelo largo “She has got longer hair than Sam” Muchos utilizan el verb to be o escriben “long” en lugar de “longer”
  • Los deberes realizados: Deben conocer la lista de adjetivos pero no deben aprender cómo escribirlos de memoria. Los ejercicios serán como los de los deberes; es decir, escribir la forma comparativa en inglés, escribir la forma inglesa de un adjetivo en euskera, escribir los opuestos a una lista de adjetivos ingleses. Como en los deberes, tendrán una lista de donde deberán elegir la respuesta.

Los deberes eran para el pasado martes. Algunos no los hicieron o dijeron que los habían perdido. En esos casos deben volver a pedirlos al profesor.

 

 

Advertisements

Comments are closed.