ENGLISH EXAM 5th GRADE

Azterketa eguna: otsailaren 21a

Azterketa mota: idatzizkoa

Edukiak:

 • Verb to be
 • Verb to have
 • Verb to like

Azterketan egongo diren ariketak etxerako lanetan egindakoak modukoak izango dira. Etxerako lanak klasean zuzendu ditugu arbel digitalean banan banan.

Akats arruntak horrelako azterketa batean:

Verb to HAVE

 • Baiezko esaldietan got ez idaztea. British era ikasten ari gara eta got idaztea eskatzen diet.
 • Galderatan got idaztea ahazten zaie
 • HASEN’T idaztea HASN’T idatze beharren
 • Verb to BE
  • ISEN’T idaztea ISN’T idatzi beharrean
 • Verb to LIKE
  • DOSEN’T idaztea DOESN’T idatzi beharrean
  • He doesn’t likeS idaztea He doesn’t like idatzi beharrean.

AHOZKO ADIERAZPENAREN NOTA

Hilabete honetan ahozko adierazpena ingelesez baloratzen hasi naiz. Hori egiteko “stars” ematearen metodoa erabiltzen dut. Zerbait ingelesez esaten dutenean stars emanten dizkiet.. Horretarako une batzuk egongo dira (hiztegi berria sartzerakoan…) baina edozein unetan erabilitako ingelesa ere baloratuko dut. Ahalegina baloratzen dut gehien bat, beti gramatikaren gainetik. Gehien saiatzen direnak eta arriskua hartzen dutenak lortzen dute star gehien.

Astero English duten lehen egunean aukera ematen diet galdetzeko zenbat stars dituzten iadanik.

ENGLISH EXAM 5th GRADE

Día del examen: 21 de febrero

Tipo de examen: escrito

Contenido:

 • Verb to be
 • Verb to have
 • Verb to like

Los ejercicios del examen serán similares a los ejercicios que han hecho en los últimos deberes. Dichos ejercicios los hemos corregido en la pizarra digital uno a uno.

Errores frecuentes en este tipo de examen:

 • Verb to HAVE
  • En las frases afirmativas olvidarse escribir “got”. Estamos aprendiendo el modo británico y les pido escribir got.
  • Olvidarse de escribir got al hacer las preguntas
 • Verb to BE
  • Escribir ISEN’T en lugar de ISN’T
 • Verb to LIKE
  • Escribir DOSEN’T en lugar de DOESN’T
  • Escribir He doesn’t likes en lugar de He doesn’t like

NOTA DE EXPRESIÓN ORAL

Durante este mes he empezado a valorar la expresión oral en inglés. Lo hago a través del método de darles “stars” cada vez que dicen algo en inglés. Para ello habrá momentos específicos en clase (presentación  de nuevo vocabulario…) y también valoraré toda expresión natural en cualquier momento. Valoro el esfuerzo por encima de la exactitud y la corrección gramatical. Los que más se arriesgan y se esfuerzan por expresarse en Inglés ganarán más “stars”.

El primer día de la semana en el que tengan English les doy la opción de preguntarme cuántas stars tienen acumuladas.

Advertisements

Comments are closed.